icph Gribskovvej 4, 2100 København Ø · Tlf.: 30108080

Link til formular | Link til formularOpslag
                  bog

icph bog

icph's nye bog hedder "Kommunal nytænkning - en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser" og bygger på erfaringerne fra icph's syv gennemførte pilotprojekter. Bogen blev lanceret fredag den 28. oktober 2011 til icph konferencen.

"Kommunal nytænkning" er en bog om, hvordan du inddrager virksomheder i nytænkning af offentlige velfærdsydelser. Udfordringerne i den offentlige sektor er mange og offentlig-privat innovation blot en af løsningerne på udfordringerne.

Bogen bygger på erfaringer fra Innovation Center Copenhagens (icph) syv gennemførte pilotprojekter i perioden maj 2008 - november 2011. Icph's fokus har været på de bløde velfærdsområder: Børn, unge og ældre. Vi har fungeret som projektledere på pilotprojekterne og matchmakere mellem den kommunale og private part. Det betyder, at bogen er skrevet ud fra dette perspektiv og ikke ud fra en dyb viden om den kommunale praksis.

Bogen er et praktisk værktøj til dig, som gerne vil organisere og gennemføre innovationsprojekter, der inddrager brugere og virksomheder i udviklingen af velfærdsløsninger. En forudsætning for, at det kan lykkes er, at ledere og medarbejdere er klædt på til at invitere virksomhederne indenfor samt gå tættere på borgernes behov. Det er vores mål, at du med denne bog i hånden kan gøre dette.

Bogen er opdelt i to dele. Første del er en introduktion til offentlig-privat innovation (OPI). Her kan du læse om hvorfor, og hvornår, offentlig-privat innovation er interessant og relevant. Vores model for offentlig-privat innovation introduceres kort, og de forskellige typer af OPI-projekter skitseres. Der gives en introduktion til, hvordan innovationsledelse adskiller sig fra traditionel projektledelse, og de særlige risici ved OPI gennemgås.

Anden del er selve guiden til, hvordan du organiserer og gennemfører et OPI-projekt. Her beskriver vi innovationsmodellen trin for trin og giver en række metoder, værktøjer og cases fra icph's pilotprojekter. Du kan downloade bogen her Til bogen hører en OPI-projektplan, som følger modellens faser. Den er lavet som plakat og ligger bagerst i bogen. Du kan downloade plakaten her

Hvis du gerne vil bestille en bog så kontakt Sara Øllgaard på sol@vhhr.dk

REU